Sitodruk

   Od początku stosowania sitodruku firma Marabu aktywnie wspiera rozwój
tej techniki druku, nie tylko na rynku niemieckim, ale i na całym świecie.
Prowadząc ciągły dialog z klientami oraz uwzględniając nowe pomysły
i potrzeby użytkowników, Marabu intensywnie promuje, rozwija sitodruk
poprzez wprowadzenie własnych nowatorskich produktów
oraz wdrażania innowacyjnych technik.

   Obecnie producent farb Marabu jest marką znaną na całym świecie, a jej produkty z powodzeniem przyjęły
się na rynku drukarskim dzięki rozwiniętej sieci dystrybucji w blisko 70 krajach.
   Wiele lat intensywnej pracy nad sitodrukiem i tampodrukiem zaowocowało
powstaniem zaawansowanych technologicznie farb utwardzanych
światłem UV, LED oraz farbami rozcieńczalnikowymi.
Jednocześnie produkty te są przyjazne dla użytkownika dzięki
nieustannemu rozwojowi technologii sitodruku i tampodruku.
Szybki rozwój nowych technologii farb, np. farby utwardzane
światłem LED, czy też farby utwardzane światłem UV, które
uwzględniają konieczność ochrony środowiska naturalnego,
stanowi dla producenta specjalne wyzwanie. Mimo różnorodnego zastosowania farb (m.in. druk na szkle,
druk na metalu, druk na drewnie) Marabu dzięki szybszemu procesowi utwardzania oraz powtarzalności
procesu produkcji, umożliwia wzrost jakości i wydajności druku.

   Firma Marabu posiada System Zarządzania Jakością (Quality Management System) DIN EN ISO
9001 i DIN EN ISO 14001. Dla Marabu jakość jest parametrem kluczowym, nie tylko spodziewanym,
ale stanowiącym część codziennego życia. Przyznane firmie świadectwa jakości są rozumiane jako
zobowiązanie do kontynuacji procesu dalszego doskonalenia operacji wewnątrz firmy.
W celu ochrony użytkowników przed ewentualnym zagrożeniem utraty zdrowia, Marabu stara się
eliminować z produkcji surowce szczególnie szkodliwe i zastępować je w miarę możliwości
surowcami o jak najmniejszej szkodliwości.

OBSŁUGA POLIGRAFII

OBSŁUGA POLIGRAFII
© PIOTR KRAWEC 2015
TAMPODRUK
FLEKSODRUK
NOŻE RAKLOWE
SITODRUK
ZMYWACZ DO POLIGRAFII
DSL s.c.
Katarzyna i Tomasz Szymkowiak
ul. Sprzeczna 15
62-002 Suchy Las
+48 61 652 28 07
+48 61 653 42 60