Środki do dezynfekcji

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się wirusem COVID-19, należy przestrzegać prostych zasad dotyczących
higieny w czym pomagają środki do dezynfekcji.
Ważne jest, by płyn do dezynfekcji był używany nie tylko do odkażania rąk, lecz również do odkażania
powierzchni takich jak stoły, biurka, klamki, klawiatury, myszki, kierownica w samochodzie itp.

Oferowane przez naszą firmę preparaty DezontOX mogą być stosowane zarówno do dezynfekcji rąk
jak i powierzchni, przedmiotów oraz do dezynfekcji chirurgicznej.
Działanie płynów do odkażania i dezynfekcji DezentOX są potwierdzone odpowiednimi badaniami.

Dostępne pojemności: od 50 ml do 5l.

Preparaty dezynfekujące DezentOX, są produktami biobójczymi, posiadają pozwolenie na obrót, wydane przez Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych -nr pozwolenia 0156/TP/2020.

OBSŁUGA POLIGRAFII

OBSŁUGA POLIGRAFII
© PIOTR KRAWEC 2015
TAMPODRUK
FLEKSODRUK
NOŻE RAKLOWE
SITODRUK
ZMYWACZ DO POLIGRAFII
DSL s.c.
Katarzyna i Tomasz Szymkowiak
ul. Sprzeczna 15
62-002 Suchy Las
+48 61 652 28 07
+48 61 653 42 60